SAMAKKHIWITTAYAKHOM SCHOOL

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เข้าสู่เว็บไซต์ตามภาษาที่ต้องการ / Choose your language to enter the site >>>

 

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003

E-mail : swk.cr@samakkhi.ac.th, samakkhi.cr@samakkhi.ac.th