ข้อมูลการติดต่อ

  • 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  • 053-711018
  • 053-713003
  • swk.cr@samakkhi.ac.th , samakkhi.cr@samakkhi.ac.th
  • www.samakkhi.ac.th