Skip to content

ข่าวล่าสุด

  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการเรียนการสอน
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดี เด็กชายเบนจามิน ซันนี่สกาวจ์เตอร์ (เบนนี่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ได้รับรางวัล ดังนี้

samakkhi 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ ดูงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hup)

samakkhi 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

samakkhi 7 มิถุนายน 2566

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้อ่านประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

samakkhi 7 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

samakkhi 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566

samakkhi 2 มิถุนายน 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

samakkhi 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

samakkhi 28 พฤษภาคม 2566

E-Service

งานการเงิน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

งานการเงิน
สมาคมผู้ปกครอง - ครู

โปรแกรม i - student

E-MONEY

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

อีเมลบุคลากร

ระบบขอใช้จอ LED

E-Book

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th