โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการเรียนการสอน
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

นที่ 28 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 106 ปี ธงชาติไทย"

28 กันยายน 2566

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม "คุรุแก้วล้ำค่า สามัคคีวันทา"

22 กันยายน 2566

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

22 กันยายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการ International Friends for Peace 2023

21 กันยายน 2566

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

20 กันยายน 2566

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EP และ SMEP ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023

19 กันยายน 2566

Personal Statement Course 2023 การอบรมทักษะและการเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การันตีด้วยทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัย Oxford ณ ประเทศอังกฤษ

19 กันยายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566

14 กันยายน 2566

E-Service

งานการเงิน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

งานการเงิน
สมาคมผู้ปกครอง - ครู

ติดตามโครงการตามแผนงาน
ปีงบประมาณ

โปรแกรม i - student

E-MONEY

โปรแกรมสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ต

อีเมลบุคลากร

DPA

ระบบขอใช้จอ LED

วารสารประชาสัมพันธ์

E-Book

Scroll to Top