Skip to content
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • ข่าวการเรียนการสอน
  • ข่าวประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ผลงานวิชาการ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tanawut 29 พฤศจิกายน 2565

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Tanawut 28 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมค้นหาตนเองเพื่อเลือกวิชาเรียนในรายวิชา IGCSE

Tanawut 21 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Tanawut 19 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม กีฬาภายใน สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 48

Tanawut 16 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนระเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (IJSO)

SWK 15 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Tanawut 9 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Tanawut 9 พฤศจิกายน 2565

E-Service

งานการเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

โปรแกรม i - student

E-MONEY

ระบบบริหารงานงบประมาณ

เกียรติบัตรออนไลน์

งานผลิตเอกสาร

ระบบแจ้งซ่อมทั่วไป

แจ้งซ่อมคอมอุปกรณ์พิวเตอร์

อีเมลบุคลากร

ระบบขอใช้จอ LED

E-Book

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th