samakkhi

นที่ 28 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “ครบรอบ 106 ปี ธงชาติไทย”

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหว …

นที่ 28 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “ครบรอบ 106 ปี ธงชาติไทย” Read More »

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม “คุรุแก้วล้ำค่า สามัคคีวันทา”

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อ …

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม “คุรุแก้วล้ำค่า สามัคคีวันทา” Read More »

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดง …

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการ International Friends for Peace 2023

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการ International Friends for Peace 2023 Read More »

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EP และ SMEP ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการ …

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EP และ SMEP ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023 Read More »

Personal Statement Course 2023 การอบรมทักษะและการเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การันตีด้วยทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัย Oxford ณ ประเทศอังกฤษ

Personal Statement Course 2023 การอบรมทักษะและการเตรียม …

Personal Statement Course 2023 การอบรมทักษะและการเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การันตีด้วยทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัย Oxford ณ ประเทศอังกฤษ Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Read More »

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครูนพสร ท้าวเขื่อน และครูดาระณี กรุงศรี ในวันที่ 5 กันยายน 2566

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจก …

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครูนพสร ท้าวเขื่อน และครูดาระณี กรุงศรี ในวันที่ 5 กันยายน 2566 Read More »

Congratulations ทางโครงการฯขอแสดงความแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program สอบผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

Congratulations ทางโครงการฯขอแสดงความแสดงความยินดีกับนั …

Congratulations ทางโครงการฯขอแสดงความแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program สอบผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Read More »

Scroll to Top