ข่าวประกาศ

ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเยนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Scroll to Top