กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครูนพสร ท้าวเขื่อน และครูดาระณี กรุงศรี ในวันที่ 5 กันยายน 2566

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครูนพสร ท้าวเขื่อน และครูดาระณี กรุงศรี ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Scroll to Top