โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Scroll to Top