โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566

Scroll to Top