Skip to content

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว