Skip to content

กิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก)”

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใชถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดกิจกรรม อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายจราจรทางบก)”
โดย ร.ต.อ.พงษ์พัฒน์ พิบูลย์รังษี, ร.ต.ท.วิชัย ทองนาค สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย การบรรยายในหัวข้อ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
โดย อ.อุทัย มูลแก้ว อาจารย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง และการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถจักรายานยนต์ และทดสอบภาคปฎิบัติ (ขับรถจักรยานยนต์) โดยผู้แทน ทีมงานสถาบันสอนขับรถเอเทค เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1G-a4E4hAg2jgpfSJ9xgJTGg75C…