Skip to content

กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นบริเวณหน้าเสาธงโดยจากการสุ่มรายชื่อผ่านระบบ RANDOM

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1lfyoBDa8yzxo6ncgVBTgg6bZdb2…