การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: https://drive.google.com/…/1MSHH-5…

Scroll to Top