กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโครงการรณรงค์ “โรงเรียนดีมีทุกที่” จากหน่วยงานมูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตเรีย (DFAT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และบริษัท อสมท.(จำกัด) มหาชน MCOT HD

ถ่ายทอดสารคดีทางช่อง 9 MCOT เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

https://fb.watch/joMUcJTEr2/

Scroll to Top