Skip to content

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีแก่

นายณัฐพงษ์ โมลา

นายจตุกร หันตา

นายณัฏฐเมธี สุวรรณ

นายจารุกิตติ์ สันธิ

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2566