การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและคณะนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีการนิเทศ ติดตาม แนะแนวทางในการช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอน เพื่อให้การเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย

Scroll to Top