Skip to content

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีมอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ LG แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงราย โดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีมอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ LG แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงราย โดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องฟอกอากาศ LG จาก มร.ลัคกี้ ควอน ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ บริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) โดยมี นายผจญ ใจกล้า นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จังหวัดเชียงราย