โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โครงการสี่คู่พิฆาตวาดฝันวรรณศิลป์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เด็กชายกันตพงษ์ ไชยยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

๒. นายวงศ์วริศ บูราณ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

๓. นายบรรณวิชญ์ ปัญญาวงค์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

๔. นายกฤตภาส แก้วน้อย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Scroll to Top