Skip to content

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่อยู่ 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57000
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา เขตพื้นที่บริการอำเภอเมืองเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-1018
โทรสาร 0-5371-3003
Website : http://www.samakkhi.ac.th E-mail : samakkhi.cr@hotmail.com

เครื่องหมายของโรงเรียน


ตัวอักษร ส.ว.ค. เป็นอักษรย่อของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประดิษฐ์ด้วยเกลียวเชือกสีน้ำเงินและสีขาว ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน เส้นเชือกทั้งสองคล้องเป็นเกลียวเหนี่ยวแน่น มั่นคง นั่นคือ “ความสามัคคี”
- ตัวอักษรลอยอยู่ในกลุ่มเมฆ เป็นการเชิดชูไว้ในที่สูง
- ตัวอักษรอยู่ใต้อุณาโลม เปล่งรัศมี แสดงถึงความรุ่งโรจน์
- ใต้ตัวอักษร ประกอบด้วย ปีพุทธศักราชที่สร้างโรงเรียน
- แถบคติธรรมของโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

พลํสงฺฆสฺสสามคฺคี คือ “สามัคคี คือ พลัง”

ปรัชญาประจำโรงเรียน

เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา

สีประจำโรงเรียน

ขาว – น้ำเงิน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6