Skip to content

ติดต่อเรา

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace

088-290-2671
088-290-7231

ictswk@samakkhi.ac.th