ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์

053-711018

โทรสาร

053-713003

อีเมล

samakkhi.cr@samakkhi.ac.th

Facebook

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ฝ่ายวิชาการ

086-430-1811

งานการเงิน

086-421-0322

ฝ่ายอำนวยการ

053-711018 ต่อ 100

ฝ่ายบริหารทั่วไป

053-711018 ต่อ 128

ฝ่ายกิจการนักเรียน

053-711018 ต่อ 109

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

088-291-5262

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace

088-290-2671

ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียน

088-290-7231

Scroll to Top