ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายจรัล แก้วเป็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร : 0828949189
อีเมล : charan.k@samakkhi.ac.th

นายสุรัตน์ เสาร่อน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

เบอร์โทร : 0817643540
อีเมล : surat.sao@samakkhi.ac.th

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร : 0806751019
อีเมล : chananun.aun@samakkhi.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทร : 0898542557
อีเมล : phadcharin.in@samakkhi.ac.th

นายเจษฎา สุทธิสาคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์โทร : 0816032858
อีเมล : jedsada.su@samakkhi.ac.th

Scroll to Top