samakkhi

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอ …

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย Read More »

ภาพถ่ายการแสดงเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร คืนวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพถ่ายการแสดงเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร คืนวันที่ 1-2 เมษาย …

ภาพถ่ายการแสดงเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร คืนวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย Read More »

วันที่ 2 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระด …

วันที่ 2 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจูเนียร์ จัดรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3on3 CRI Summer Tournament 2023 ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-2 เมษายน 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจูเนียร์ จัดร …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจูเนียร์ จัดรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3on3 CRI Summer Tournament 2023 ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-2 เมษายน 2566 Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “ไหว้สาครูเก่า บรรดาเรา ปิ๊กบ้านเฮา จาวขาว-น้ำเงิน” ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงาน “ไหว้สาครูเก่า บรรดาเรา ปิ๊กบ้านเฮา จาวขา …

ขอเชิญร่วมงาน “ไหว้สาครูเก่า บรรดาเรา ปิ๊กบ้านเฮา จาวขาว-น้ำเงิน” ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬายูยิตสู(โชว์ศิลปะการต่อสู้)

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬายูยิตสู …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬายูยิตสู(โชว์ศิลปะการต่อสู้) Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬาวู้ดบอล

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬาวู้ดบอล …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬาวู้ดบอล Read More »

วันที่ 1 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระด …

วันที่ 1 เมษายน 2566 การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปร …

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่ได้ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม Read More »

Scroll to Top