samakkhi

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตำแหน่ง ผู้บริหารศึกษา

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินผลการ …

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตำแหน่ง ผู้บริหารศึกษา Read More »

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมสารวัตรนักเรียนและการใช้วิทยุสื่อสาร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมการ …

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมสารวัตรนักเรียนและการใช้วิทยุสื่อสาร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด ประ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 Read More »

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม …

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 Read More »

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร …

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 Read More »

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดโครงการนิทรรศการและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรให้กับน้องๆนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสามั …

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดโครงการนิทรรศการและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรให้กับน้องๆนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัล แก้วเ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Read More »

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเครื่องบินพลังยางและเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเคร …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเครื่องบินพลังยางและเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กำกับ ติดต …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กำกับ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Read More »

Scroll to Top